Izabella  (1519 - 1559)

         

  A Jagelló Zsigmond lengyel király lánya, 

1539-től Szapolyai János (I. János magyar 

király) felesége. 

        

  1540-ben megözvegyül, s csecsemő fiá-

nak, a későbbi erdélyi fejedelemnek - 

                             

«« vissza  

                               - 15 -

János Zsigmondnak - a gyámja. Néhány 

főúr támogatásával kormányozza a mara-

dék országot, miután 1541-ben Buda is 

török uralom alá került. Előbb Lippára 

költözik udvarával, majd Gyulafehérvár-

ra s a török támogatását élvezve uralko-

dik. 

  1551-ben Fráter György meggyőzi ar-

ról, hogy a szétszakadt ország egyesítésa 

érdekében mondjon le fia nevében a kor-

mányzásról a Habsburgok javára, akik a 

magyar koronát birtokolják, s ezután 

Kassára, majd Lengyelországba távozik. 

  Mivel az erdélyiek elégedetlenek az 

1551-1556 közötti Habsburg uralommal, 

1556-ban visszahívják Izabellát a kiskorú 

fiával együtt, s ő 1559-ben bekövetkező 

haláláig kormányozza Erdélyt.

                            

           

                                           lapozz  »»

                          - 16 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71