nek is megküldi az erdélyiek adóját. 

Ezért Martinuzzit saját alvinci kastélyában 

a császáriak meggyilkolják.

              

           

             

                

                  

                 

                  

                  

               

                 

                  

                    

                      

                      

                  

                     

                  

«« vissza  

                               - 19 

                 János Zsigmond 

                  (1540 - 1571)

                 

  Magyarország választott királya II. 

János néven, bár ténylegesen nem ural-

kodott Magyarországon. Erdély első fe-

jedelme, Szapolyai János és Jagelló 

Izabella fia. 

Szolimán szul-

tán "fiává fo-

gadta", ennek 

ellenére csu-

pán Erdélyt s a 

"Részeket" bir-

tokolta a királyi  örökségből (az 

anyjával együtt). 

1551-ben még gyerekként távozik 

Edélyből, ahová öt év múlva fejedelem-

                                        

                                           lapozz  »»

                          - 20 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71