Báthory Zsigmond 

                    (1572-1613)

                

  Báthory Kristóf és Bocskai Erzsébet fia, 

1581-től már Erdély fejedelme, de kisko-

rúsága miatt csak 1588-tól uralkodik önál-

lóan. 

  Tanácsadói 

befolyéséra 

1595-ben fel-

bontja a török 

szövetséget és 

Rudolf császár-

ral szövetkezik, 

s leszámol a tö-

rökbarát erdélyi 

főurakkal. Szö-

vetkezik Moldva

és Havasalfüld vajdáival a török ellen. A 

                 

«« vissza  

                               - 27-

törököktől több erdélyi volt végvárat 

foglal vissza, majd Vitéz Mihály vajdával együttműködve fényes győzelmet arat a 

törökön Gyurgyevónál (Giurgiu). Bár a székelyeknek volt oroszlánrészük a tö-

rökellenes harcokban, még sem nyerték 

vissza a János Zsigmond alatt elvesztett szabadságukat, ezért Báthory ellen láza-

doztak. 

  Mivel 1596-ban Mezőkeresztesnél az 

erdélyi és a magyarországi seregek vere-

séséget szenvedtek a törököktől, Báthory 

Zs. a Porta bosszújától tartva lemond a fejedelemségről, átadva Erdélyt a császá- riaknak.Rövidesen ismét visszatér a feje- delemségbe, hogy két év múlva lemondj-

on egy rokona, Báthory Endre javára. 

  Báthory Zs. harmadszor 1601-ben tér 

vissza a fejedelemségbe, de Basta császá-

                      

                                           lapozz  »»

                          - 28 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71