ri parancsnok és Mihály Vajda egyesült 

seregei Goroszlónál legyőzik őt, majd 

1602-ben végleg eltávozik Erdélyből s 

még egy jó évtizedig élt Csehországban a 

császártól kapott kegyelemkenyéren. 

                

                 

                  

                     

                       

                        

                        

                     

                      

                       

                      

                        

                     

                   

                 

«« vissza  

                               - 29-

                   Báthory Endre 

                    (1566-1599)                  

              

  Báthory Endre lengyelországi udvará-

ban nőtt fell és fiatalon gyors egyházi kar-

riert futott be: 1583-ban püspök, majd 

rövidesen 

bíboros. 

1599 már-

ciusában 

foglalja el az 

erdélyi feje-

delmi tiszt-

séget, miu-

tán rokona, 

Báthory 

Zsigmond 

lemond az ő 

javára. Erélytelen uralkodó, aki szövetke-

             

                                             lapozz  »»

                          - 30 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71