török - egymás között felosztja a magyar

államot, amelynek örököse másfél évszá-

zadra Erdély, az Erdélyi Fejedelemség

  Itt, Erdélyben 1541-től Szapolyai özve-

gye (Izabella királyné) uralkosik kiskorú 

fia, a későbbi János Zsigmond nevében. 

        

                 

«« vissza  

                               - 3 -

A tényleges hatalmat György barát 

(Fráter György; Martinuzzi) gyakorolja, 

aki kormányzói címet visel. Ő szervezi 

meg az Erdélyi Fejedelemség önálló intéz-

ményeit, ő csatolja a fejedelemséghez a 

temesi részeket és a Tiszántúlt. 

  Pár évre a Habsburgok megkaparintják 

Erdélyt, de 1556-ban Izabella és János 

Zsigmond visszatér Erdélybe. Másfél év-

tizedig uralkodik ezután János Zsigmond 

a török és a német között egyensúlyozva, 

majd halála után az erdé- lyiek élnek a 

szultántól kapott szabad fejedelemvá-

lasztás jogával, megválasztják Báthory 

Istvánt fejedelmüknek (1571-75). Őt ké-

sőbb a lengyelek királyuknak választják, 

ezért a Báthory család több tagja váltja 

egymást a kormányzásban-uralkodásban (Zsigmond, András, s az utolsó a 

    

                                           lapozz  »»

                          - 4 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71