vasalföldi és a molldvai vajdákkal. Mivel 

Rudolf császárt zavarja, hogy a Báthoryak 

még mindig bírják Erdélyt, ezért Vitéz 

Mihályt kéri fel, hogy meghódítsa Erdélyt 

a császáriak számára. Mihály vajda be-

nyomul Erdélybe, a maga oldalára állítja a Báthoryakkal elégedetlen székelyeket, 

majd Szeben mellett legyőzi Báthory 

Endrét. A vesztes fejedelem lengyel földre 

akar menekülni, de útközben csíki szé-

kelyek elfogják és végeznek vele. 

                 

                 

             

              

               

               

               

                 

                

«« vissza  

                               - 31-

                   Vitéz Mihály 

                   (1557-1601)                  

              

  Havasalföldi fejedelmi családból szár-

mazik, aki 1593 őszén vásárolja meg a 

trónt, s lesz Havasalföld uralkodója. 

1595-ben 

felmondja a 

töröknek 

tett hűséges-

küt, s 

Báthory 

Zsigmond 

hűbéresévé 

válik és szö-

vetkezik vele 

a török ellen. Az erdélyi és havasalföldi 

           

                                             lapozz  »»

                          - 32 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71