sereg együtt legyőzi a tö- rököket 1595

őszén (Gyur- gyevó). Báthory Zs. első le-

mondása után Vitéz Mihály, Rudolf csá-

szárkirályt ismeri el felettesének. 1599 

őszén Rudolf utasítására, de valójában sa-

ját céljait követve, benyomul Mihály 

Erdélybe, s a székelyeknek szabadságot 

ígérve, a maga oldalára állítja őket, 

Báthory Endre ellenében. Báthory Endre 

legyőzése után császári helytartóként veszi bírtokába Erdélyt, amelyet önállóan akar 

bírtokolni, s 1600 tavaszán a vajda kiter-

jeszti uralmát Moldvára is. Még ebben az 

évben az erdélyiek fellázadnak Mihály el-

len, s éppen a császáriakat hívják segítsé-

gül és Miriszlónál legyőzik őt. Rövidesen 

elveszti Moldvát és még Havasalföldet is. 

Mihály a császárhoz fordul ismét támoga-

tásért, aki egy darabig ingadozik, majd 

                

«« vissza  

                               - 33-

pénzt ad neki zsoldosok fogadására, s 

melléje rendeli Basta császári generálist. 

Együtt legyőzik Goroszlónál Báthory 

Zsigmondot, majd rá néhány napra Basta 

megöleti Mihály vajdát, megszabadulva a kényelmetlen-, kiszámíthatatlan szövetsé-

gestől. 

                   

                  

                

              

              

                

                 

                    

                    

                     

                   

                   

           

                                             lapozz  »»

                          - 34 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71