Basta Giorgio 

                     (1544-1607)

                

  Albán származású császári katonatiszt, 

harcolt a törökök ellen, 1598-tól ő volt a 

kassai főkapitány. Miriszlónál (1600 szep-

tembere) legyőzi Mihályt, majd a követke-

ző év nyarán 

már a vajdá-

val együtt 

Goroszlónál 

legyőzik a 

harmadszór 

is visszatért 

Báthory 

Zsigmondot. 

1601-1604 

között a csá-

szártól kapott telyhatalommal kormányoz-

              

«« vissza  

                               - 35-

ta Erdélyt, ezalatt kegyetlen rémuralmat 

gyakorolt: katonái raboltak, gyilkoltak, 

egész vídékek néptelenedtek el Erdély- 

szerte. Az emberek annyira elszegényed-

tek, hogy saját magukat fogták szekérbe, 

igába, ezt őrizt meg a néphagyomány a 

"Basta szekere" néven. A hírhedtté vált 

császári főtisztet Bocskai győzi majd le. 

            

              

                  

                    

                   

              

                  

                      

                     

                 

                

           

                                            lapozz  »»

                          - 36 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71