Székely  Mózes 

                     (1550-1603)

                

  A Báthoryakat szolgáló székely előkelő, 

aki Mihály vajda seregében is vezérkedett,

majd a Basta rémuralmával elégedetlen er-

délyiek élére állt. Így lett a török támogatá-

sával Erdély fejedelme. Pár hónapos feje-

delemsége azzal ért véget, hogy Brassó 

mellett csatát vesztett a Habsburgokkal 

szövetséges Radu Serban havasalföldi vaj-

dával szemben, ő maga is meghalt a csatá-

ban. 

                   

              

                

                 

                     

                  

           

«« vissza  

                               - 37-

                   Bocskai István 

                    (1557-1606)

           

  Középbírtokos nemesi családból szár-

mazik, aki jelentős pályát futott be: a bé-

csi udvarban volt apród, (innen a néme-

tek, a Habsburgok iránti elkötelezettsé-

ge), később 

unokaöccse 

- Báthory 

Zsigmond 

fejedelem - 

legfőbb ta-

nácsadója, 

váradi főka-

pitány s így 

jut jelentős 

bírtokhoz. 

Az ő javaslatára mondja fel Zsigmond a 

               

                                            lapozz  »»

                          - 38 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71