Bethlen  Gábor 

                    (1580-1629) 

            

  Középnemesi családból emelkedett ki, s 

vált a XVII. századi magyar történelem 

legjelentősebb személyiségévé. 

  Fiatalon 

szolgálta 

Báthory Zs.

aztán 

Székely 

Mózest tá-

mogatta, 

aki Basta 

ellenében a 

Porta tá-

mogatásá-

val próbálta 

megmenteni Erdélyt a pusztulástól. Bethlen 

            

«« vissza  

                               - 45-

többször kényszerült a törökhöz mene-

külni az őt fenyegető veszedelmek miatt. 

  Diplomatának is kiváló volt, aki a szul-

tántól kijárta Bocskai számára a fejedel-

mi megerősítést, jóváhagyást. Báthory 

Gábornak is támogatója és tanácsadója, 

s ő is a Bethlen támogatásával nyerte el a fejedelemséget. Viszont amikor Báthory 

a Portától elpártolva Bécshez folyamo-

dik, Bethlen kénytelen ismét a török ol-

talmát keresni (élete nincs biztonságban a kiszámíthatatlan fejedelem miatt). Ekkor 

török biztatásra (sőt utasítás- ra) választ-

ják az erdélyiek fejedelemnek Bethlen 

Gábort. 

  Rendkívül nehéz helyzetben került trón-

ra Bethlen Gábor: le kellett csendesítenie 

a szászokat, helyre kellet állítania a belső 

rendet, rendeznie kellett országa viszonyát 

                  

                                             lapozz  »»

                          - 46 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71