Báthory-ak közül Gábor). A Báthoryak 

közé ékelődik a Mihály vajda (Vitéz 

Mihály), Basta és Bocskai kora. 

  Bethlen Gábor és Rákóczi György feje-

delemsége elhozza "Erdély aranykorát", 

hogy aztán Apafi Mihály uralkodásának 

végén a Habsburgok megszerezzék, s bi-

rodalmukhoz csatolják Erdélyt is, miután 

előzőleg  a török uralom alól felszabadított 

Magyarországot is bekebelezték. A kuru-

cok "nagyságos fejedelme", II. Rákoczi 

Ferenc korában egy rövid időre sikerült 

megrendíteni az osztrák uralmat Magyar-

országon és Erdélyben, de a kuruc mozga-

lom bukása után (1711), hosszú időre a 

császáriak birtoklását semmi sem tudja 

megingatni. 

  Erdély a fejedelemség korában a törö-

köknek adót fizető, de azért jelentős ön-

                 

«« vissza  

                               - 5 -

         

állósággal rendelkező állam volt. 

  Az állam feje az országgyűlés által meg-

választott és a szultán által is megerősített 

fejedelem. Ő volt a hadsereg és a kü-

lügyek irányítója, valamint az állam va-

gyonánakpénzének a kezelője is. A feje- 

    

                                           lapozz  »»

                          - 6 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71