Nem ismerte a helyi viszonyokat, nem 

be szélt magyarul, nem értett a kormány-

záshoz, s kegyencei befolyása alatt állt, 

végül 1630 szeptemberében lemondott, 

azzal a feltétellel, ha megtarthatja a férjétől 

kapott ajándékokat, s a férje után járó 

örökséget. Erdélyből előbb Magyaror-

szágra távozott, utóbb áttért a katolikus 

vallásra majd egy szász hercegnek lett a 

felesége. 

          

              

                

                

                

                

               

                  

                 

                        

«« vissza  

                               - 51-

                    Bethlen István

                    (1593 - 1648)

              

  Bethlen Gábor öccse, előbb helyi majd 

országos tisztségeket tölt be annak feje-

delemsége alatt. Bátyja halála után 

Brandeburgi 

Katalin mel-

lett Erdély 

kormányzója, 

akit az er-

délyiek a feje-

delemasszony 

lemondása u-

tán választa-

nak fejede-

lemnek. Alig 

két hónap múltán Bethlen István lemond 

a fejedelemségről I. Rákoczi György ja- 

                                                                   

                                              lapozz  »»

                          - 52 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71