vára. Pár év múlva meggondolja magát s 

török segítséggel megprobálja visszavenni 

Erdélyt, de SZalontánál Rákoczi seregei megállítják.  

                  

                       

                   

                               

                        

                        

                       

                            

                         

                           

                        

 

                       

                           

                                  

                        

«« vissza  

                               - 53-

                 I. Rákoczi György

                    (1593 - 1648)

              

  Rákoczi Zsigmond erdélyi fejedelem fia, 

Felső-Magyarország legnagyobb refor-

mátus földbirtokosa. Bethlen Gábor híve, 

akit a nagy fejedelem halálát követő év-

ben a segesvári diéta választott fejede-

lemnek. 

  Fejedelem-

ként kiváló 

gazdának 

bizonyult, 

aki viszsza-

szerezte a 

magánkézbe 

került kincs-

tári birtoko-

kat. Felesé-

                                                                   

                                              lapozz  »»

                          - 54 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71