kap, s a török büntetőhadjárat során, a 

pogányok Váradot is elfoglalják. Ezzel egy 

fontos erősség, erdélyi végvár került jó 

három évtizedre az oszmánok kezébe. 

                 

                   

                    

                    

                   

                  

                       

                    

                 

                 

                 

                     

                        

                   

                  

                                    

«« vissza  

                               - 59-

                  Rhédei Ferenc 

                  (1610 - 1667)

          

  Erdélyi főúr, II. Rákoczi György taná/

csosa, a lengyelországi hadjárat során az 

erdélyi hadak egyik alvezére. Amikor a 

Porta a len-

gyel hadjárat 

miatt meg-

fosztja 

Rákoczit trón-

jától, akkor az 

erdélyi ország-

gyűlés Rhédeit 

választja meg 

fejedelemnek, 

de ő alig két 

hónap múlva le is mondott a visszatért 

Rákoczi javára. 

                                                                           

                                             lapozz  »»

                          - 60 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71