Barcsay Ákos 

                     (1610-1661)

                 

  Előkelő erdélyi családból származik, aki 

előbb Bethlen Gábort szolgálta, később a 

két Rákoczit. A lengyelországi hadjárat 

idején fejedelmi 

helytartó Erdély-

ben. 1658-ban 

az országgyűlés 

a török nyomá-

sára választja 

meg fejedelem-

nek, s őt a Porta 

végig támogatja 

a trónfosztott 

Rákoczival 

szemben. Barcsay, a kényszerből lett feje-

delem, II. Rákoczi Gy. halála után lemon-

                                   

«« vissza  

                               - 61-

dott a befolyásosabb Kemény János ja-

vára, aki ennek ellenére megöleti őt. 

               

                    

                  

                     

                 

                   

                  

                      

                      

                    

                         

                        

                       

                      

                      

                      

                   

                                                                           

                                             lapozz  »»

                          - 62 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71