Mivel Bécs alatt a törökök vereséget 

szenvedtek, majd 1686-ban Buda is fel-

szabadult a másfél évszázados oszmán u-

ralom alól, a visszavonuló törököket üldö-

ző császári seregek a következő évben 

már Erdélyben telelnek. 1688-ban Apafi 

és az erdélyi diéta (kényszer hatására) le-

mond a Porta védnökségéről és Lipót csá-

szárt ismerik el örökletes királynak. 

  1690-ben meghalt I. Apafi Mihály fejede-

lem, s a fiát: kijelölt és megválasztott utódát 

a császáriak rövidesen eltávolítják Erdély-

ből. 

                  

                      

                  

                        

                      

                         

                                   

«« vissza  

                               - 67-

                II. Apafi Mihály 

                 (1676 - 1713)        

                  

  Apja még 1681-ben fejedelemmé vá-

lasztatta, de mivel még kiskorú volt apja 

halálakor, ezért egy kormányzótanács in-

tézkedik helyette. Lipót császár-király 

Bécsbe viteti, ahol hercegi címet kapott 

és éves anyagi juttatást. Ott fejezi be éle-

tét viszonylag fiatalon. 

                                        

                  

                   

                    

                  

                    

                       

                      

                     

                                       

                                             lapozz  »»

                          - 68 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71