Thököly  Imre 

                      (1657 - 1705)

                                  

  Felső-magyarországi nemes, aki a Habs-

burg uralommal elégedetlen vezetője az 

1670-es és 1680-as évek fordulóján. 

Zrinyi Ilona fér-

je és II. Ráko-

czi Ferenc ne-

velőapja. 

  1682-1685 

között a török  támogatásával 

Felső-Magyar-

ország fejedel-

me, de kiszorul 

onnan. 

  1690-ben, I. 

Apafi Mihály 

                        

«« vissza  

                               - 69-

halála után, a Porta Thököly Imrét teszi 

meg Erdély fejedelmének. Thököly kuruc 

csapataival váratlanul érkezik Erdélybe, 

legyőzi a császáriakat s a németbarát er-

délyieket Zernyestnél. Pár hónap múlva 

viszont a kuruc fejedelem végleg elveszti 

Erdélyt, s a császáriak hosszú időre be- rendezkednek. Bevezetik a Habsburg Birodalomba bekebelezett Erdély alkot-

mányának számító "Lipót féle hitlevelet", 

(Diploma Leopoldinum - 1691). 

                   

                                        

                   

                       

                          

                        

                        

                         

                           

                                             lapozz  »»

                          - 70 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71