delem az igazságszolgáltatás feje is, s ő 

hívta össze az országgyűlést. Munkájában 

segítette a fejedelmi tanács és a kancellá-

ria. A fejedelemség fővárosa, a legtöbb 

fejedelem székhelye Gyulafehérvár volt.

       

Jelentős szerepe volt az országgyűlésnek 

(latinos néven diéta), amelyben a három 

                 

«« vissza  

                               - 7 -

erdélyi nemzet (magyar, székely és szász) 

súlyának megfelelően vett részt. 

  A két császár, a német (azaz 

Habsburg), valamint a török szultán ha-

talmas birodalmai közé ékelődött Erdélyi Fejedelemség másfél századon át állott 

fenn nemzeti (magyar) fejedelmei böl-

csességének, vitézségének és diplomáci-

ai adottságainak  köszönhetően. A több-

nyelvű és többvallású Erdélyben kialakult 

egy olyan hatalmi egyensúly és együttmű-

ködési rendszer a három rendi nemzet és 

négy elfogadott vallás (magyar - székely 

- szász, illetve a református - lutheránus - 

unitárius - katolikus) között, amely egye-

dülálló volt a vallási és etnikai ellentétek-

től szenvedő  Európában. 

             

              

              

                                           lapozz  »»

                          - 8 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71