Erdélyi Fejedelmek

                  (1541 - 1711)

                  

  Izabella királyné, I. János özvegye: 

(1541 - 1551) 

  A fia, későbbi János Zsigmond fejede-

lem nevében, annak kiskorúsága miatt u-

ralkodott, de a tényleges hatalmat a hely-

tartó kormányzó György barát gyakorolta.

   Martinuzzi (Fráter) György

(1542 - 1551) 

  Habsburg uralom 1551 vége és 1556 

között, ezalatt Báthory István, majd Dobó

István és Kendi Ferenc tölti be a királynak

(Habsburg Ferdinánd) alárendelt erdélyi 

vajda tisztségét. 

  Szapolyai János Zsigmond: 

(1556 - 1571) 

Ő viseli először a fejedelmi címet. 

                             

«« vissza  

                               - 9 -

  Báthory István: (1571 - 1586) 

  Mivel Báthory István 1576-tól Lengyel-

ország királya is, ezért Erdély kormány-

zását bátyjára Báthory Kristófra bízza, 

majd annak halála után Zsigmond követi, 

ki később fejedelem is. 

  Báthory Zsigmond

(1586 - 1597) - először. 

(1598 - 1599) - másodszor. 

(1601) - harmadszor. 

(1601 - 1602) - negyedszer. 

  Báthory András (Endre)

(1599)  - március-november. 

  Vitéz Mihály (havasalföldi vajda): 

(1599 - 1600) 

  Basta Giorgio (császári generális, ka-

tonai főparancsnok): (1602 - 1604). 

  Székely Mózes fejedelem: 

(1603) - május-július. 

                               

                                           lapozz  »»

                          - 10 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71