Rabsonné Vára

 

   A várat építő Rabsonné, Firtos és Tartod 

három testvér volt, akik mindhárom várban 

egyszerre gyújtották meg este a gyertyát. 

  A rege szerint ördöngős mesterséggel épí-

tette a várat Rabsonné: egy-egy bűvös ka-

kas és macska hordta fel az anyagot a 

hegyre. Rabsonnét tündérkirálynénak és

nagyon furfangosnak tartja a népi rege, aki 

még az ördögöt is rászedte, mert azzal egy 

utat alkudott ki magának egy hegy aranyért 

és egy völgy ezüstért. 

  E bűvös úton oly sebesen haladt táltos lo-

vaival, hogy midőn Tordán elsőt harangoz-

tak, még a várában volt, s mikorra beha-

rangoztak, már Tordán volt a templomban. 

Kocsisa egyszer kalapját leejtvén, le akart 

szállni, hogy felvegye: 

  

  

                        - 1 -

 

Ok nélkül szállsz le - mondá asszonya - 

mert ez már 5 óra járóföldre maradt 

el. 

   

                                        Lapozz  »»

                          - 2 -